Πληροφορίες

Screenshot 2019-10-02 19.43.51
Αγαπητοί αναγνώστες, πολύτιμοι μαθητές και μαθήτριές μας, γονείς και κηδεμόνες, ενδιαφερόμενοι του Μαθήματος της Ορθόδοξης Θεολογίας,

Με χαρά μου σας καλωσορίζω στην παρούσα σελίδα, όπου ακολουθώντας τις σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους, χρησιμοποιώντας τα νέα διαδικτυακά εργαλεία  και ενημερώνοντας τις τελευταίες εκπαιδευτικές καινοτόμες δράσεις, συγκέντρωσα προτάσεις και σχέδια μαθημάτων σε κάθε τάξη του Γυμνασίου και Λυκείου για να μελετούν τα παιδιά μας έγκυρα, ουσιαστικά και υπεύθυνα την ορθόδοξη Θεολογία που περιλαμβάνει : 

α) Διαδικτυακή πλατφόρμα moodle.net όπου ανεβάσαμε τα μαθήματά μας.

panoumaria.moodlecloud.com/?lang=el 

β)  Διαδικτυακό πολυμεσικό πίνακα έκθεσης του υλικού μας ανά τάξη, των προγραμμάτων του σχολείου μας και των δραστηριοτήτων μας.

https://www.livebinders.com/play/play/2441897?tabid=9db4047f-78dd-315a-7088-dc668f218eda

Screenshot 2019-10-02 19.51.26

β) Ηλεκτρονική τάξη στην google.gr

https://wordpress.com/page/2gympsilkalymn.wordpress.com/7989

προσοφρά_ορθόδοξης_εκκλησίας-γ_γυμνασίου

γ) Διαδικτυακή σχολική τάξη όπου σε μια εκπαιδευτική ασφαλή διαδικτυακή τοποθεσία οι μαθητές μας και οι μαθήτριές μας του Γυμνασίου και του Λυκείου θα μπορούν να συμμετέχουν στις ασκήσεις, εκπονήσεις εργασιών, συζητήσεις. Ο διαδικτυακός τόπος είναι : 

http://eclass.sch.gr/courses/G792114/

Edmodo.png

δ) Διαδικτυακή σχολική τάξη στο Edmodo.com όπου με ασφάλεια οι μαθητές μας μπορούν να συμμετέχουν στην μαθησιακή διαδικασία με χαρούμενο τρόπο μελέτης και κατάκτησης της γνώσης

https://www.edmodo.com/home#/group?id=28792665

Η ύλη των μαθημάτων για το 2019-2020 σχολικό έτος σχεδιάσθηκαν ως εξής:

Για την Α΄ Γυμνασίου : Φάκελλος του Μαθήματος των Θρησκευτικών για την Α’ Γυμνασίου με προτεινόμενη σειρά μαθημάτων : 

Screenshot 2019-10-02 19.55.20

https://panoumaria.moodlecloud.com/course/view.php?id=3

Screenshot 2019-10-02 19.57.49

https://classroom.google.com/c/MjI4NTQ0NjAxMjJa

Για την Β’  Γυμνασίου : Φάκελλος του μαθήματος των Θρησκευτικών για την Β’ Γυμνασίου, με την προτεινόμενη από μας σειρά μαθημάτων : 

Screenshot 2019-10-02 20.00.27

https://panoumaria.moodlecloud.com/course/view.php?id=4

Screenshot 2019-10-02 20.02.25

https://classroom.google.com/c/MTEwNDQ0Mzc4NDJa

Για την Γ΄ Γυμνασίου : Φάκελλος του Μαθήματος των Θρησκευτικών για την Γ’  Γυμνασίου, με την προτεινόμενη από μας σειρά μαθημάτων :

Screenshot 2019-10-02 20.04.55

https://panoumaria.moodlecloud.com/course/view.php?id=5

Screenshot 2019-10-02 20.06.33

https://classroom.google.com/c/Mzc5OTY1Nzg2Mjla

Για το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής χρησιμοποιούμε :

Screenshot 2019-10-02 20.10.31

https://panoumaria.moodlecloud.com/mod/glossary/view.php?id=171

Screenshot 2019-10-02 20.12.37

https://wordpress.com/page/2gympsilkalymn.wordpress.com/7989

Για την Β΄ Λυκείου : Μελέτη της Ορθόδοξης Θεολογίας και των κυριοτέρων Θρησκευμάτων

Screenshot 2019-10-02 20.21.25

http://e-learning.sch.gr/course/view.php?id=1936

Για την Γ΄ Λυκείου : Μελέτη της Ορθόδοξης Χριστιανικής Ηθικής και Ζωής της Εκκλησίας

Screenshot 2019-10-02 20.24.07

http://e-learning.sch.gr/course/view.php?id=1937

Επίσης, στην εφημερίδα μας (blog) θα σας παρέχουμε τις δράσεις-εργασίες των μαθητών μας καθώς και πηγές ενημέρωσης των καθηγητών, μαθητών και γονέων σε σύγχρονα εκπαιδευτικά και δι