Μοναχοί, οι αριστούχοι της πίστης μας Α’ Γυμνασίου – μια πολυμεσική ψηφιακή παρουσίαση.

Χαρείτε την εργασία που ετοιμάσαμε με τον παραπάνω τίτλο.

  1. Η αρχική παρουσίαση για το παιχνίδι του μοναχισμού είναι εδώ :

“>

  1. Το βίντεο εδώ :

“>

  1. Η παρουσίαση του βίντεο με προσθήκη δράσεων και κουΐζ είναι εδώ :

https://vizia.co/videos/23c0acef4346d550a142e8/embed

https://vizia.co/videos/23c0acef4346d550a142e8/embed

  1. Η Πολυμεσική παρουσίαση – μάθημα με διάφορες δραστηριότητες εδώ:

https://flipgrid.com/0d61a0

flipgrid_-_μοναχοί_αριστούχοι_πίστης

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s