Ένα βίντεο για τη ζωή και το έργο του αποστόλου Παύλου όπως αναδεικνύονται μέσα από τα απολυτίκια της Εκκλησίας μας

από τον Γιώργο Γκ., Γ1. Τον ευχαριστούμε πολύ!

https://publish.animatron.io/5a92e4cc6b6528fee0cbf178?c=1&w=640&h=360&r=0&a=0“>https://publish.animatron.io/5a92e4cc6b6528fee0cbf178?c=1&w=640&h=360&r=0&a=0

βίντεο_για_τη_ζωή_του_αποστόλου_Παύλου

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account.