Προσευχή – επικοινωνία του Θεού με τον άνθρωπο σε μια αμφίδρομη πορεία – Πάτερ Ημών

Μελετήστε μαζί μας το ποικίλο πλούσιο υλικό με θέμα την προσευχή ως επικοινωνία μεταξύ του ανθρώπου και του Θεού, Κείμενα για την προσευχή – Φύλλα εργασίας .

Made with Padlet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s