Σχέδιο μαθήματος με τις εργασίες των μαθητών μας της Γ΄ Γυμνασίου στην Μελέτη της Εκκλησιαστικής Ιστορίας

στο 2ο κεφάλαιο του βιβλίου μας. Εργάστηκαν σε ομάδες οι μαθητές :

Σχεδιάγραμμα (εφαρμογή Luchichard) : Αρχοντούλα, Σαββίνα Π., Μαριάννα Π., Μαρία, Γ2, Μανόλης Χρ., Σάββας Χ., Γιάννης Χ., Μαρία Β., Εύα Σ., Γ3, Ανδρέας Κ., Νικόλας Αμπ.,  Γ1, Μιχάλης Λ., Πυθαγόρας Μ., Πόπη Χ., Γ2, Κωνσταντίνος Τσ., Σάββας Χ., Γ3

 

Αντιστοίχιση – Σταυρόλεξο με το εργαλείο http://www.Studystack.com : Ειρήνη Σδρ., Κοκώνα Χ., Πυθαγόρας Μ., Νικόλας Σ., Αγνή Φ., Δέσποινα Σ., Γ3, Ειρήνη Τσ., Ειρήνη Σ., Μαρία Β., Δημήτρης Τσ., Γ3, Χαρούλα Π., Ευδοκία Ν., Καλλιόπη Ξ., Μελέτης Μπ., Γ2

Ερωτηματολόγιο με το εργαλείο http://www.Studystack.com: Εύα Σ., Πόπη Ρ., Αναστασία Π., Γ3, Δέσποινα Σ., Μαρία Χρ. Κοκώνα Χ., Αγνή Φ., Γ3, Νίκη Π., Καλλιόπη Ρ., Γιάννης Μ., Αλέξανδρος Κ., Μιχάλης Λ., Γ2, Νομική Κ., Μαρία Ερ., Γ1, Θεόκτιστος Μ., Πανορμίτης Π., Αλέξης Π., Μιχάλης Π., Γ2,

  1. Το σχέδιο μαθήματος εκπονήθηκε με το διαδικτυακό εργαλείο Learning Designer :

http://learningdesigner.org/viewer.php?uri=/shared/fid/f56e3af7e09cd9d2bdd23ac5dd63ab84ed267fb31e16d498c3c6f531592c397f

learning_designer-istoria_ekklisias

2.  Ημερολόγιο της τάξης μας Γ΄ Γυμνασίου – Μελέτη Εκκλησιαστικής Ιστορίας – Μάθημα 2ο : Μελέτη της Ιστορίας της Εκκλησίας :

https://tackk.com/z3nsc8

ημερολόγιο-2ο_κεφ._Γ΄Γυμνασίου