Ιεροσόλυμα : πρότυπο των χριστιανικών κοινοτήτων σήμερα

Δημιουργήσαμε με το πρόσθετο Lucidchard της Google ένα σχεδιάγραμμα του μαθήματος, πλήρες και παραστατικό. Συνεργάστηκαν οι Σάββας Καρ., Μανόλης Κελ., Ανδρέας Καρ., Αλέξανδρος Χαρ., Νικόλας Αμπ, Γ1. Μελετήστε το!

https://www.lucidchart.com/documents/edit/d0f870d8-3b8b-446e-a436-545abfa0ba9c?=

Σχεδιάγραμμα_για_πρώτη_Εκκλησία-Σάββας_Καρ.