Εργασίες Μελέτης Εκκλησιαστικής Ιστορίας -Γ΄ Γυμνασίου 2015