Εργασίες Μελέτης Παλαάς Διαθήκης-Α΄ Γυμνασίου- 2015