Τι μας διδάσκει η ορθόδοξη εικόνα της Γεννήσεως του Χριστού;

Η Μαρία Φρ., Β3, μας πληροφορεί με την βοήθεια του εργαλείου http://www.tackk.com. Απολαύστε την εργασία της εδώ :

https://tackk.com/xqmm4q

mariafr-christmass