Τί μας διδάσκει η ορθόδοξη εικόνα για τη γέννηση του Χριστού;

από την Μαρία Βεζυροπούλου σε powerpoint

https://docs.google.com/presentation/d/1t9hthZuhTP7EeFl9ll-_QHkxA22QUAt-4yrfAzWeUco/embed?start=false&loop=false&delayms=3000“>