Σχεδιάγραμμα για το 3ο κεφάλαιο Εισαγωγής : Καινή Διαθήκη Α΄ – 2015

από την Ειρήνη Π., Β3 σε δύο μέρη με την εφαρμογή http://www.luchidchard.com,

  1. https://www.lucidchart.com/documents/view/ddf55d93-9bc9-4d42-86f1-e8b2984e1ada

σχεδιάγραμμα_3ο_κεφ_Καινή_Διαθήκη_Εισαγωγή_Ειρήνη_Πεταλά_Β3-1

2. Σχεδιάγραμμα για το 3ο κεφάλαιο της Εισαγωγής στην Καινή Διαθήκη, μέρος Β΄ της Ειρήνης Π., 2015 με το διαδικτυακό εργαλείο smartdraw.

Σχεδιάγραμμα 3ου κεφαλαίου 2a