Παραβολές του Χριστού – Παραβολή του Χαμένου Προβάτου

Απολαύστε το ημερολόγιο έργου της Αγγελικής Κ.

https://tackk.com/x9zeef

αγγελική_κουκουβά_τακ