Παραβολές του Χριστού – Παραβολή του Χαμένου Προβάτου

Χαρείτε το ημερολόγιο έργου του Κώστα Κ., Β2.

https://tackk.com/nz8390

κώστας_τακ