Παραβολές του Χριστού – Παραβολή του σπλαχνικού Σαμαρείτη

Χαρείτε το ημερολόγιο έργου της Καλλιόπης Μ., Β2.

https://tackk.com/k8hvg6

ποπη_μελά_-_τακ