Παραβολές του Χριστού – Παραβολή του Σπλαχνικού Σαμαρείτη

Χαρείτε το ημερολόγιο έργου του Θεολόγου Λ., Β2

https://tackk.com/3w0qmd

θεολόγος_τακ