Παραβολές του Χριστού – Παραβολή του σπλαχνικού πατέρα

Χαρείτε το ημερολόγιο έργου της Σαββίνας Ψ., Β3. Απολαύστε το!

https://tackk.com/ymw2e2

ψαρομάτη_σαβίνα-τακ