Παραβολές του Χριστού – Παραβολή του Σπλαχνικού Πατέρα

Χαρείτε το ημερολόγιο έργου της Σοφίας Ζ., Β1.

https://tackk.com/1es2gl

σοφία_ζ-τακ