Παραβολές του Χριστού – Παραβολή του Σπλαγχνικού Σαμαρείτη

Χαρείτε το ημερολόγιο έργου του Γιάννη Σ., Β1

https://tackk.com/dn4jxv

γιάννης_σιδερής_τακ