Παραβολές του Χριστού – Παραβολή του Σπλαχνικού Πατέρα

Δείτε το ημερολόγιο έργου του Μανόλη Κ., Β1.

https://tackk.com/6snbxh

παραβολή_σπλαχνικού_πατέρα_μανόλης_καμπούρης