Παραβολές του Χριστού – Παραβολή της Τελικής Κρίσης

Απολαύστε το ημερολόγιο έργου της Νίκης Πλ.,Β3.

https://tackk.com/wpnuvs

νίκη_πλάτση-τακ