Παραβολές του Χριστού – Παραβολή της Τελικής Κρίσης

Απολαύστε το ημερολόγιο έργου του Γιάννη Κ., Β2

https://tackk.com/ey936l

κουλλιάς_τακ