Παραβολές του Χριστού – Παραβολή της Τελικής Κρίσης

Χαρείτε το ημερολόγιο έργου της Ευδοκίας Λ., του Β2.

https://tackk.com/x6484w

λάμπου_τακ