Παραβολές του Χριστού σε κινούμενα σχέδια – Ημερολόγια έργου

  1. Το ημερολόγιο της Μαρίας Β., Β1

https://tackk.com/gp4f9n

παραβολή_χαμένου_προβάτου-τακ

2. Ημερολόγιο της Μαρίας Φρ., Β3

https://tackk.com/x8v61w

παραβολή_σπλαγχνικού_σαμαρείτη-φράγκου_μαρία