Η παραβολή του Σπλαχνικού Σαμαρείτη σε κινούμενα Σχέδια

Απολαύστε την παραβολή του Σπλαγχνικού Σαμαρείτη σε κινούμενα σχέδια όπως την εκπόνησε η ομάδα του Β2, Καλλιόπη Μ. Αρχοντούλα Π. Γιάννης Κ. Θεολόγος Λ. Το αρχείο βρίσκεται εδώ :

Ο Σπλαχνικός Σαμαρείτης-Β2