Ένα ερωτηματολόγιο για τον Ισραηλιτικό κόσμο στα χρόνια του Χριστού

των μαθητών της Β΄ Γυμνασίου με τη βοήθεια της surveymonkey.com.

https://www.surveymonkey.com/create/?sm=0ufLVr1eCj3J0IKhhLs7JT8NzHlp0mIeSj8m_2BkBZegE_3D

survey1-israel

survey2

survey3