Εργασίες Μελέτης Καινής Διαθήκης -Β΄ Γυμνασίου- 2015