Η Καινή Διαθήκη Α΄: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων

Μια παρουσίαση …παιχνίδι! Μελέτη της Καινής Διαθήκης, από τους Ψαρά Σαββίνα, Φωτιάδη Ανθούλα, Φραζή Μαρία, Φράγκου Κοκώνα, Ροδίτης Μιχάλης, Πιζάνιας Ιωάννης, Χατζηδάκης Χάρης, Τρικοίλης Κων/νος, Τρικοίλης Δημήτρης, Πιζάνιας Κων/νος, Β3

http://flashcards.educationlabs.com/Default.aspx#/Play/?deckid=17942

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s