2014-Βρείτε από την Κ. Διαθήκη τα παρακάτω χωρία των 4 Ευαγγελίων: Μτ 21, 9. Μκ 11, 9-10. Λκ 19, 37-38. Ιω 12, 12-13. Γράψτε τα σε 4 παράλληλες στήλες και εντοπίστε ομοιότητες και διαφορές που έχουν μεταξύ τους.

Μια πρωτότυπη εργασία του Νικόλα Αμπ. σε δύο εφαρμογές!

α) Σε μορφή παρουσίασης : http://www.powtoon.com/presentoons/g57MTe4pLVp/edit/#/Publish/YoutubeAccount

β) Σε διαδραστικό πίνακα padlet.com

http://padlet.com/maria_themelis/xwria-sxolia

xwria-sxolia

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s