2014-Βρείτε από την Κ. Διαθήκη τα παρακάτω χωρία των 4 Ευαγγελίων: Μτ 21, 9. Μκ 11, 9-10. Λκ 19, 37-38. Ιω 12, 12-13. Γράψτε τα σε 4 παράλληλες στήλες και εντοπίστε ομοιότητες και διαφορές που έχουν μεταξύ τους.

Μια πρωτότυπη εργασία του Νικόλα Αμπ. σε δύο εφαρμογές!

α) Σε μορφή παρουσίασης : http://www.powtoon.com/presentoons/g57MTe4pLVp/edit/#/Publish/YoutubeAccount

β) Σε διαδραστικό πίνακα padlet.com

http://padlet.com/maria_themelis/xwria-sxolia

xwria-sxolia

 

Leave a Reply