Χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του Ιησού και της Βασιλείας του Θεού

Ευχαριστούμε την Άννα Καραντώνη που δακτυλογράφησε την εργασία

Α) Προσωπικότητα του Ιησού
Ο Χριστός καθώς γεννιέται γίνεται βασιλιάς και γενάρχης του καινούργιου κόσμου. Η ζωή του απειλείται από την αρχή από τον Ηρώδη. Συμμετείχε συνέχεια από μικρός στις θρησκευτικές εκδηλώσεις ενώ σύμφωνα με τον Συμεών θα είναι σημείο αντιλεγόμενο. Στη βάπτιση του φανερώθηκε από τον Ιωάννη πως είναι ο αρχηγός του νέου κόσμου. Οι μαθητές που τον ακολούθησαν έγιναν αυτόπτοι μάρτυρες της ζωής και του έργου του κυρρήτοντας τη βασιλεία του Θεού .Τέλος εμφανίζονται οι πρώτες αμφισβητήσεις γι’ αυτόν .
Β)Χαρακτηριστικά καινούργιας ανθρωπότητας
Με τον ευαγγελισμό αρχίζει η καινούργια ανθρωπότητα για την ανθρώπινη ιστορία. Τη Βηθλεέμ και ξεκίνησε η βασιλεία του Θεού η οποία εγκαινιάστηκε από τον Ιωάννη την ημέρα της βάπτισης.