Ένα σχεδιάγραμμα για την διδασκαλία της ορθόδοξης εικόνας της Γεννήσεως του Χριστού

σε prezi παρουσίαση από τον Μανόλη Αθ., Β1

http://prezi.com/vctwgj6r6jml/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Leave a Reply