Ένα σχεδιάγραμμα για την διδασκαλία της ορθόδοξης εικόνας της Γεννήσεως του Χριστού

σε prezi παρουσίαση από τον Μανόλη Αθ., Β1

http://prezi.com/vctwgj6r6jml/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s