Τι μας διδάσκει η ορθόδοξη εικόνα της Γεννήσεως του Χριστού σε σχεδιάγραμμα google!

από τον Σάββα Καρ., Β1

Σάββας Κ. Σχεδιάγραμμα της εικόνας της Γέννησης του Χριστού

Leave a Reply