Πνευματική Γεωγραφία : Αφιέρωμα στην Παναγία Μητέρα του Κυρίου Ιησού Χριστού

http://padlet.com/maria_themelis/Panagia

από τον Σάββα Καρ., Β1

“>

από Μανόλη Αθ., Αλέξανδρο Χ., Β1 και Ευδοκία Ν., Β2

“>

από τον Σωτήρη Χρ, τη Δέσποινα Σ., Β3, Πανορμίτης Μ., Μαριάννα Π., Β2

“>

“>

“>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in: