Ονομασίες της Παναγίας στο Βόλο, στην Εύβοια, στην Κρήτη, στη Σκιάθο, στον Έβρο

Ευχαριστούμε πολύ τον Σωτήρη Χρ, του Β3 για την μεγάλη του προθυμία να καταγράψει το ιστορικό εικόνων και Μονών της Υπεραγίας Θεοτόκου στο Βόλο, στην Εύβοια, στην Κρήτη, στη Σκιάθο και στον Εβρο. Απολαύστε την παρουσίαση!

“>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in: