Πνευματική Γεωγραφία – Θεοτοκωνύμια της Παναγίας Μητέρας του Θεού

Α

1.

Παναγία Αγία Σιών (Αγιάσος)

Λέσβος

15 Αυγούστου

2.

Παναγία Αγία Υπακοή

Πάρος

2 Φεβρουαρίου

3.

Παναγία Ακαθή

Σχοινούσα

Κινητή εορτή

4.

Παναγία Αλεξανδρινή

Βέροια

15 Αυγούστου

5.

Παναγία Αλεξιώτισσα

Πάτρα

26 Δεκεμβρίου

6.

Παναγία Αληθινή

Σύμη

15 Αυγούστου

7.

Παναγία Αμόλυντος

8.

Παναγία Αμπελακιώτισσα

Ναύπακτος

15 Αυγούστου

9.

Παναγία Αμπουδιώτισσα

Εύβοια

10.

Παναγία Ανέμη

Σαμοθράκη

15 Αυγούστου

11.

Παναγία Αξιον Εστί

Άγιον Όρος

11 Ιουνίου

12.

Παναγιά Απεκοής

Κάλυμνος

2 Φεβρουαρίου

13.

Παναγία Αποκουής

Σύμη

23 Αυγούστου

14.

Παναγία Απόλου

Πάτμος

15 Αυγούστου

15.

Παναγία Αρακιώτισσα

Κύπρος

8 Σεπτεμβρίου

16.

Παναγία Αρβανίτισσα

Χίος

Κινητή εορτή

17.

Παναγία Αργοκοιλιώτισσα

Νάξος

Κινητή εορτή

18.

Παναγιά Αρεοβίνδου

Κωνσταντινούπολη

10 Φεβρουαρίου

19.

Παναγία Αριών

Νάξος

Άγνωστη ημερομηνία

20.

Παναγία Αρκουλού

Νάξος

Άγνωστη ημερομηνία

21.

Παναγία Αρματίου

Κωνσταντινούπολη

17 Αυγούστου

22.

Παναγία Αρχαγγελιώτισσα

Ξάνθη

21 Νοεμβρίου

23.

Παναγία Αρχατού

Νάξος

Άγνωστη ημερομηνία

24.

Παναγία Ασίνου

Κύπρος

Κινητή εορτή

25.

Παναγία Ατταλειώτισσα

Ταύρος (Αθήνα)

8 Σεπτεμβρίου

Καλαμωτή (Χίος)