Οι προσωνυμίες της Θεοτόκου (Τα ονόματα της Θεοτόκου Παναγίας)

παναγία έγκυος

Το όνομα της Θεοτόκου Μαρίας, το Ιερότερο πρόσωπο της Ορθοδοξίας, συνοδεύεται από ένα μεγάλο αριθμο προσωνυμιών που της έχουν δοθεί. Ξεπερνούν τα 1747 τα επίθετα που έχουν αποδοθεί στην Θεοτόκο Μαρία. Ο κάθε ερευνητής όλο και νομίζει ότι ολοκληρωσε τον κατάλογο και όλο κάποιο νέο και άγνωστο ώς τώρα προκύπτει.
Στον Ελληνικό λαό η επω υμία Παναγία (προσωνυμία από τον 3ο αιώνα ως η αγιωτέρα από όλους τους αγίους), έχει καθιερωθεί ως η συνηθέστερη επίκληση της Θεοτόκου, η οποία συνδυάζεται πολλές φορές και με άλλες προσωνυμίες προς την Κεχαριτωμένη Βασίλισσα του Κόσμου.
Τόση είναι η αγάπη, η γόνιμη σκέψη και η εφευρετικότητα, όχι μόνο των καλλιετχνών και των λογίων, αλλά και του απλού πιστού λαού που γεννά συνεχώς και νεα επίθετα στην Παναγία, που μπορούν να χωριστούν σε οκτώ κατηγορίες.

1η κατηγορία

Από την παράσταση της Παναγίας στην εικόνα : Τέτοια επίθετα είναι:
Βρεφοκρατούσα,
Γλυκοφιλούσα,
Γαλακτοτροφούσα,
Πλατυτέρα των Ουρανών,
Οδηγήτρια,
Δεξιοκρατούσα ή Δεξιά,
Μεγαλομάτα.
Υπάρχουν και ονόματα που συνδυάζονται με μιαν ιερή ιστορία, όπως τα ονόματα που υπάρχουν στο Άγιο Όρος :
Άξιον Εστίν
Τριχερούσα,
Εσφαγμένη,
Πυροβοληθείσα,
Πορταΐτισσα
κ.ά.

2η Κατηγορία : Από τον τόπο της: Έτσι υπάρχουν
Παναγία η Αθηνιώτισσα,
Καστριώτισσα, Πυργιανή, Σπηλιανή, Μεγαλοσπηλαιώτισσα, Θαλασσινή, Καλαμού, Καμινιώτισσα, Ολυμπιώτισσα, Σουμελιώτισσα, Πλατανιώτισσα, Καταπολιανή, Τροοδίτισσα,
του Κάμπου κ.ά.

4η κατηγορία: Από το όνομα του κτήτορα του ναού ή της μονής της:
Παναγία η Παχειά, η Γλυκειά, η Περλιγκού, η Λυκοδήμου, η Κοροβιλιά.

5η κατηγορία : Από το μήνα που εορτάζεται η Παναγία :
Βρεχούσα,
Αυγουστιανή,
Δεκαπεντούσα,
Τριτιανή,
Μεσοσπορίτισσα

6η κατηγορία : Από τα θαύματα της Παναγίας:

Γοργοϋπήκοος, Ελεούσα, Ελεήστρα, Γιάτρισσα, Θεραπεία, Υγεία, Ψυχοσώστρα,

Παραμυθία, Παυσολύπη, Παρηγορήτρα, Φανερωμένη, Μυροβλύτισσα.

7η κατηγορία : Εγκωμιαστικά από την έξαρση της αγάπης των πιστών. Συνήθως χρησιμοποιείται επίθετο με πρώτο συνθετικό το χρυσό : Χρυσοκελλαριά, Χρυσοσπηλιώτισσα, Χρυσοπηγή, Χρυσογαλούσα, Χρυσοποδαρίτισσα, Χρυσοχέρα.
Υπάρχουν όμως και άλλα, όπως :
Αγγελόκτιστη, Αερινή, Αναφωνήτρα, Επίσκεψις, Παντάνασσα, Τρανή, Χιλιαρμενίτισσα.

8η κατηγορία : Αυτά που της έδωσαν οι υμνογράφοι της Εκκλησίας. Κυρίως προέρχονται από τον Ακάθιστο Ύμνο:
Αμόλυντος, Υψηλοτέρα, Καθέδρα, Κλίμαξ, Σκέπη, Παράκλησις, Επίσκεψις, Καταφυή, Κεχαριτωμένη, Χώρα του Αχωρήτου, Όρος αλατόμητον.

Αλφαβητικά : Α

Α
Άβυσσος ασπλαγχνίας, Αγάθωνα (Φθιώτιδα), Άγαμος, Αγάπη ή Αγαπητική (Κύπρος), Αγγελόκτιστος (Κίττιο, Κύπρος), Αγγέλων (Αθήνα, Κρήτη κ.α.), Αγία (Άνδρος), Αγία αγίων μεγαλύτερη, Αγία Ζώνη, Αγία Νάπα (Κύπρος), Αγία Σιών (Λέσβος), Αγία Σκέπη (Κων/λη), Αγία Υπακοή (Πάρος) Αγιάσσου ή Αγιασώτισσα (Αγιάσος, Λέσβος), Αγιογαλούσα ή Αγιαγαλούσαινα (Χίος), Αγιοδεκτινή (Χίος), Αγιοηλιώτισσα (Σάμος), Αγίου Όρους (Άγιον Όρος), Αγιοσορίτισσα (Κων/λη), Αγιοτέραν, Αγισηλιώτισσα, Αγκαθιώτισσα (Κύπρος), Αγκαραθιώτισσα ή Αγκαράθου (Ηράκλειο Κρήτης), Αγκιναριώτισσα (Χίος), Άγκυρα, Αγλάϊσμα μητέρων, Αγνείας ηώς, Αγνή, Αγορίτσα (Βόλος), Αγρελωπού ή Αγρελωπούσαινα (Χίος), Αγριδιώτισσα (Χίος), Αγριλιά (Σαντορίνη), Αγριλιώτισσα (Κεφαλονιά), Αγρινιώτισσα (Αγρίνιο), Αγρού (Κων/λη), Αγρυπνιώτισσα (Ξάνθη), Αδαμιαία, Αδιάβατος θάλασσα, Αδιόδωτος Πύλη, Αειμακάριστος, Αειμεσιτεύουσα, Αειπάρθενος, Αέναος Κρήνη, Αερινή, Αήτητος, Αθηναιώτισσα ή Αθηνιώτισσα (Παρθενώνας), Αιάνη, Αιγαίου, Αιγύπτια, Αιματούσα (Πάφος, Κύπρος), Αιμίαλου ή Αιμιαλών (Δημητσάνα), Αινετή, Αιρκώτισσα, Αιτία αγαθών, Αιτωλικού (Αιτωλικό), Ακαδημιώτισσα, Ακαθή (Ακάθιστος ύμνος, Σχοινούσα), Ακάθιστος, Ακάθιστος ύμνος, Ακατάβλητος, Ακαταίσχυντος, Ακαταμάχητος, Ακατανίκητος, Ακατάφλεκτη, Ακήραση, Ακήρατη φυτοφόρος, Ακήρατος, Ακλειδιού (Λέσβος), Ακοή, Ακοίμητος, Ακρωτήρι Καλής Ελπίδας, Ακρωτηριανή (Κρήτη), Ακτίς νοητού ηλίου, Αλανιώτισσα (Σμύρνη), Άλας αρετών, Αλατσατιανή (Μ. Ασία), Αλεξανδριανή, Αλεξίου Κομνηνού, Αληθινή (Σύμη), Αλεπινή, Αλεύρου (Μύκονος), Αληθινή, Αλινδά, Αλινιώτισσα (Κύπρος), Αλλοιώτισσα, Αλόχευτη λοχεία, Αλόχη, Αματιτσί (Κύπρος), Αμαλφιτών, Αμαρτωλών Εγγύηση, Αμαρτωλών Σωτηρία (Αγία Λαύρα Καλαβρύτων), Αμασγού (Κύπρος), Αμαστή, Αματίτση, Άμεμπτος, Αμετάθετος Ελπίς, Άλυπος (Βιθυνία), Αμίαντος, Αμιρού (Κύπρος), Άμμου (Σίφνος), Αμολιανή, Αμόλυντος (Σίφνος), Αμουρίου, Αμπελακίων (Αμπελάκια), Αμπέλι θεογεώργητο, Αμπελακιώτισσα (Ναύπακτος), Αμπελιών (Πάφος, Κύπρος), Αμπελοκήπισσα (Λιδωρίκι), Άμπελος, Αμνάς, Άμωμη, Άμωμος, Αναγέννησης, Αναιρέτις αράς, Ανακεφαλαίωση Χαρίτων, Ανάληψις, Αναμάρτητος, Αναπλιώτισσα (Ναύπλιο), Άνασσα, Αναφωνήτρια (Ζάκυνθος), Ανέμη (Σαμοθράκη), Ανηροτος χώρα, Άνθος το Αμάραντον (Καστελλόριζο), Άνθος αφθαρσίας, Άνθος Χριστόν βλαστήσασα, Ανίκητος, Ανοικτήριον Παραδείσου, Ανοικτοπορτούσα, Αντιβουνιώτισσα (Κέρκυρα), Αντινίτισσα, Αντιφωνήτρια ή Αντιφωνήτισσα (Άγιο Όρος), Άνω Ξενιά (Μαγνησία), Ανωμερίτισσα (Μακεδονία), Αξιομακάριστος, Άξον Εστί (Καρυές, Άγιον Όρος), Απειραθίτισσα (Νάξος), Απείρανδρος, Απειρόγαμος, Απειρόκακη, Απεκοής (Κάλυμνος), Απίστων αμφίβολον άκουσμα, Αποκουής (Σύμη), Απολολότων, Απόλου (Πάτμος), Απόλπαινα (Λευκάδα), Απόρθητο τείχος Βασιλείας, Απουτίγιε Απούϊ (Παλαιστίνη), Απρόσιτος, Αρακιώτισσα ή Αράκου (Κύπρος), Αράπισσα (Τρίγλια, Θράκη), Αρβανίτισσα (Χίος), Αρβανιτών (Σάμος), Αργινωντών (Κάλυμνος), Αργοκοιλιώτισσα (Νάξος), Αργυροκαστρίτισσα (Αργυρόκαστρο), Αρείας, Αρδενούσα (Αλβανία), Αρεοβίνδου (Κων/λη), Αρετής εικόνα, Αριστεροκρατούσα, Άρκας (Κύπρος), Αρκουδιώτισσα ή Αρκουδια ή Αρκούδα ή Αρκούδαινα (Ακρωτήρι Χανίων), Αρμάδας (Σπέτσες), Αρματίου (Κων/λη), Αρμενιώτισσα (Αρμένιο Λαρίσης), Αρμενοκρατούσα (Σέρρες), Άρνηση κάθε κακίας, Άρουρα βλαστάνουσα, Άρουρα ευφορίας οικτιρμών, Άρρητος Σοφία, Αρσανά, Άρσους, Αρτάκης (Αρτάκη), Άρτος Ζωής, Αρχαγγελιώτισσα (Ξάνθη), Αρχαία, Αρχηγός σωτηρίας, Αρχισπορίτισσα, Αρχιστράτηγος, Αρχόντισσα, Αρωμάτων, Ασένης, Ασίγαστο όνομα, Άσμα αγγέλων, Άσμα Ασμάτων, Άσμα τρισεράσμιο, Ασπασμός άνωθεν, Άσπιλος, Άσπορος Βλάστησις Ασπραγγέλου, Ασπροβουνιώτισσα (Κύπρος), Ασπροπαναγιά (Κύπρος), Ασπροποτάμου, Ασπροφορούσα (Κύπρος), Ασταθκιώτισσα (Κύπρος), Αστέρα, Άστρον άδυτον, Ασύγκριτη, Ασύγκριτος, Αταλειώτισσα (Χίος), Αυγασίδας (Κύπρος), Αυγή, Αυγουστιανή, Αυλακιά, Αυλήν, Αφέντρικα, Άφθορος, Άφλεκτος Βάτος, Αφροδίτισσα (Κύπρος), Αχαρνών (Αθήνα), Αχείμαστος όρμος, Αχειροποίητος (Θεσσαλονίκη και Κων/λη), Αχερά, Αχιβάδενα, Άχραντος, Αψηλοχερούσα, Αψιδιώτισσα ή Αψινθιώτισσα ή Αψινθακιώτισσα (Κύπρος), Αψιούς (Κύπρος).

Β
Βαγγελίστρα (Μύκονος), Βαθεία, Βακτηρία, Βαλανά (Κύπρος), Βαλουκλιώτισσα (Κων/λη), Βανιώτισσα, Βαραγγιώτισσα, Βαρδιανιώτισσα, Βαρκού (Ηλεία και Ιθάκη), Βαρνάκοβα (Φωκίδα), Βασιλεία, Βασιληγενέτειρα, Βασίλισσα, Βασίλισσα Ουρανού και Γης (Πόρος), Βασιλομήτωρ, Βατοπεδινή (Άγιον Όρος), Βάτος, Βατούσαινα (Ψαρά), Βεβαία Ελπίς (Κων/λη), Βελανιδιά, Βελεστίνου (Βελεστίνο), Βελλά ή Βελλαΐτισσα (Ιωάννινα), Βελτίστη, Βέργη, Βεργουπουλιανή (Κρήτη), Βηθλεεμίτισσα (Ιεροσόλυμα), Βηματάρισσα (Άγιον Όρος), Βίβλος Θεού, Βιβλιώτισσα (Κρήτη), Βιδιανή, Βιργιωμένη, Βιωφελής, Βλαδιμήρσκαγια (Ρωσία), Βλασαρού και Βλασταρού (Αθήνα), Βλαχαίρενα (Κέρκυρα), Βλαχανέα, Βλαχέρνα, Βλαχερνίτισσα ή Βλαχερνών (Κων/λη), Βλαχερονίτισσα (Κρήτη), Βλαχιόρινα (Άρτα), Βλέπουσα, Βλεφαριώτισσα (Αστυπάλαια), Βλύσασα ύδωρ ζωής, Βλυχιόρικα, Βοήθεια (Πάτρα), Βοηθός, Βοηθούσα, Βολίς αδύτου φέγγους, Βολοκολάμσκ (Ρωσία), Βορειάτισσα (Κεφαλονιά), Βορινη (Κύπρος), Βουθυνών (Κάλυμνος), Βουλανιώτισσα, Βουλγαρελίου (Ληξούρι), Βουλή, Βούλιστα (Τήνος), Βουλκανιώτισσα ή βουλκάνου (Μεσσηνία), Βουναριώτισσα (Σύμη, Βουναρκώτισσα (Κύπρος), Βουνάσσα (Ήπειρος), Βουνιώτισσα, Βουνογιάτρισσα, Βουνού (Σίφνος και Ρουμανία), Βουρλιώτισσα (Νέα Φιλαδέλφεια και Μ. Ασία), Βουρνιώτισσα (Τήνος), Βουργάρα (Άνδρος), Βουτσάς, Βραβείο, Βράχου (Νεμέα), Βρεσθενίτισσα (Βρεσθένη), Βρεφοκομούσα (Άνδρος), Βρεφοκρατούσα (Άγιον Όρος), Βρεφουργήσασα, Βρεχούσα, Βρησάνης (Άνδρος), Βροντά ή Βρονιανή (Σάμος), Βροντιώτισσα (Σκιάθος), Βροντού (Μαντούδι Ευβοίας και Σαλαμίνα Σαρωνικού), Βροντοχίου (Μυστράς), Βροχής, Βρυούλων (Μ. Ασία), Βρύσεως (Άρτα και Σίφνος), Βρυσιανή (Κάρπαθος), Βυτουμά (Μετέωρα).

Γ
Γαιματούσα (Κύπρος), Γαλακτινή, Γάλακτος (Βηθλεέμ), Γαλακτοτροφούσα, Γαλανή, Γαλανούσα (Ζάκυνθος), Γαλαξά, Γαλαταρκιώτισσα (Κύπρος), Γαλατηνή ή Γαλατιανή (Κάλυμνος), Γαλατούσα (Ρόδος), Γαλαχτοτροφία, Γαλαχτοφορούσα, Γαλήνη (Κρήτη), Γαλήνιος, Γαληνοτάτη, Γάλλου (Άνδρος), Γαλού (Ρέθυμνο), Γαλουχιότισσα, Γαρδελάκη (Ιθάκη), Γενάθ (Ιβηρία), Γενάτου (Κύπρος), Γενεσίου Θεοτόκου Σαβαθιανών, Γενεσιουργός, Γέννας, Γέννημα ευγενές, Γεννημένη Θεώ, Γερανού (Πάτμος), Γέρας σωτηρίας, Γερόντισσα (Άγιον Όρος), Γεθσημανίτισσα, Γέφυρα, Γεωργάνικη (των Μαυρομιχαλαίων), Γη της Επαγγελίας, Γη των πράων, Γηθόσυνος, Γηνατού, Γηροκομίτισσα (Πάτρα), Γηρομερίου (Θεσπρωτία), Γιαλούσα, Γιάτρισσα (Λουτράκι και Λακωνία), Γιορμοντσάνισσα (Λαμπεία), Γκαβή, Γκεχριονιώτισσα (Ληξούρι), Γκιζιλκιζιώτισσα (Σώκια), Γκιορμιώτισσα, Γκουβερνιώτισσα (Ηράκλειο Κρήτης), Γκουμπελίδικη (Καστοριά), Γκούρας (Τρίκαλα), Γκρεμνιώτισσα (Ίος), Γλαστριανή, Γλυκασμός των Αγγέλων, Γλυκειά (Χίος), Γλυκιώτισσα, Γλυκογαλούσα (Ρόδος και Σαντορίνη), Γλυκοκυματούσα, Γλυκοφιλούσα (Άγιο Όρος και Λέσβος), Γλυκυδερκής, Γλυκύθυμος, Γλυκυτάτη, Γλυφαδιώτισσα (Σάμος), Γλωσσά (Κύπρος), Γοργόνα (Σκάλα Σκαμνιάς Λέσβου), Γοργοϋπήκοος (Άγιο Όρος, Αττική, Βέροια), Γουδή (Αθήνα), Γουμένισσα, Γουμερά (Τραπεζούντα και Σέρρες), Γουνιώτισσα, Γούντα, Γουρλομάτα (Λέρος), Γουρνά (Μ. Ασία), Γράβα (Χώρα, Πάτμος), Γρανίτσας (Ευρυτανία), Γραφιώτισσα (Ψέριμος), Γρηά Παναγιά (Μύκονος), Γρηγορίτσα (Κύζικος), Γρήγορος, Γρηγορούσα (Αθήνα), Γριλά (Ψαρά), Γριλιώτισσα (Κεφαλονιά), Γυναίκα αναμάρτητη, Γυνή, Γύψενη (Ρόδος), Γωνιά.

Δ
Δαβιτική, Δαδιού, Δαδιώτισσα, Δαιμονοκαθαιρέτις, Δακρύβρεχτος, Δακρυοαναιρέτις, Δακρυρροούσα, Δάμαλιν, Δαμασιά, Δαμάστα (Φθιώτιδα), Δαμιώτισσα (Νάξος), Δασών, Δαυΐδ, Δεδοξασμένη, Δεηση, Δείλι αμαρτίας, Δεκαπεντούσα (Σίφνος), Δεμερλιώτισσα (Φάρσαλα), Δεμιρλή, Δεμίρ Καπίεν (Σινά), Δένδρον αγλαόκαρπον, Δένδρου (Ρουμανία), Δέξα, Δεξιά και Δεξιοκρατούσα (Θεσ/κη), Δεομένη, Δέρματα ή Δερματούσα (Ζάκυνθος), Δέσποινα (Ικαρία), Δευτέρου, Δημακέλων, Δημοκράνεια (Θράκη), Δημοσιάνα (Κέρκυρα), Δημοχαρής, Διάδημα, Διασώζουσα (Πάτμος), Διακινούσα (Κύπρος), Διακόνισσα (Κων/λη), Διάκονος μεγίστου μυστηρίου, Διακονούσα, Διαρκούς προστασίας (Κρήτη), Διασώζουσα (Πάτμος), , Διενή (Ρόδος), Δικαόκριτος, Δικαιωτάτη, Δομιαμίτισσα, Διμιοβίτισσα (Μεσσηνία), Διπλή (Κύπρος), Διώτισσα (Κεφαλονιά), Δοβρά (Ημαθία), Δομανδρίου (Λέσβος), Δομιανίτισσα ή Δομνιανίτισσα (Ευρυτανία), Δοξάρισσα, Δότειρα ελευθερίας, Δουβέργαινα (Αθήνα), Δούπιανη (Μετέωρα), Δοχειάρισσα (Άγιο Όρος), Δοχείον σοφίας Θεού, Δοχείον χαράς, Δραπανιώτισσα ή Δρεπανιώτισσα (Κεφαλονιά), Δροσιανή (Νάξος), Δροσοσταλιτισσα, Δυοχούσαινα (Ψαρά).

Ε
Έβρου, Εγγυήτρια, Εγγυήτρια των Αμαρτωλών, Εγκλειστριανή, Εικονίστρια (Σκιάθος), Εικοσιφοίνισσα (Παγγαίο Όρος, Εβρος), Εικοσπενταρούσα (Σαμοθράκη), Εισοδίων, Εισοδιώτισσα (Ηλεία και Αίγιο), Είσοδος, Εκλεγμένη, Εκατονταπυλιανή ή Εκατοπυλιανή (Πάρος), Εκκλησιάρχισσα (Άγιο Όρος), Εκκλησιάρχουσα, Εκλεκτή, Ελαία (Σύμη), Ελαιοβρύτις ή Ελαιοβρύτισσα (Άγιο Όρος), Εκκλησιάρχουσα, Ελαιούσα, Έλατος, ελεγμών, Ελεημονήτρια, Ελεήμων, Ελεήστρα, Ελέους, Ελεούσα (Αγρίνιο και Κύπρος), Ελευθερούσα (Πάτμος) Ελευθερώτρια (Σαλαμίνα), Έλευση, Ελιγμότισσα, Ελπίδα, Ελπιδοφόρα, Ελπίς (Κων/λη), Ελπίδα απελπισμένων, Ελπίς Πιστών, Ελπίς του κόσμου, Ελώνα (Κυνουρία Αρκαδίας), Εμπορείου (Κάσος), Εμψυχον Τράπεζαν, Έμψυχος ναός, Ενδιαίτημα, Ενδοξοτέρα, ένθεον ταμείον, Ένθεος, Ένθρονη, Ενούσα προς ουρανόν, Εξακουστή (Ιεράπετρα), Εξαπτέρου (Θράκη), Έξοχη, Εξοχική (Νίσυρος), Έξω Παναγιά (Ημαθία), Επακούουσα, Επανωκαστρίτισσα, Επανωχωριανή, Επέραστος, Επί σοί Χαίρει (Αμοργός), Επιθυμία ψυχών, Επίκουρος, Επίσκεψις (Νίσυρος), Επισκοπιανή, Επουράνιος, Επουράνιος Πύλη, Επταβηματούσα, Ερασμιωτάτη, Έρεισμα πίστεως, Ερημητηρίου (Πάτμος), Ερυθιανή (Χίος), Εσφαγμένη (Άγιο Όρος), Ευαγγελίστρα και Ευαγγελίστρα (Τήνος), Ευγενής, Ευδοκία θνητών, Ευεργέτις, Ευθαλής, Ευθριανή, Ευλογημένη, Ευλογητή, Ευουρανιώτισσα, Εύπαις, Ευρετή, Εύσπλαγχνος, Ευσχήμων, Ευφημιανή, Εύχος όλων των μακάρων, Εύψυχος βίβλος Χριστού, Ευώδες άνθος, Ευώδης Λειμών.

Ζ

Ζαθέη, Ζαλακιώτισσα, Ζείδωρος πηγή, Ζεραχιώτισσα, Ζερβάτι (Β.Ήπειρος), Ζεριχιώτισσα, Ζερμπίτσης (Λακωνία), Ζερών, Ζεφύριος αύρα, Ζητητή πάσι, Ζιδανιώτισσα (Μικρόβαλτο Κοζάνης), Ζινδγιγλή (Σύμη), Ζυλή, Ζωάρκεια, Ζωαρχική, Ζωή, Ζωήρρυτος, Ζωηφόρος, Ζώνη, Ζωοδότειρα, Ζωοδότις, Ζωοδότρα, Ζωοδόχος, Ζωοδόχος Πηγή (Ήπειρος), Ζωοπάροχος τράπεζα, Ζωοπηγή (Κύπρος), Ζωοποιός, Ζωοπόρος, Ζωοτόκος, Ζώσα και άφθονος πηγή

Η

Ηγήτρια, Ηγουμένη, Ηδεία, Ηδύπνους, Ηίθεος, Ηίκοσμος, Ηλιόκαλλος (Σαλαμίνα Κύπρου), Ηλιόμορφος, Ηλιοστάλακτος Θρόνος, Ηλιοτόκος, Ήμερος, Ημίθεος, Ηπία.

Θ
Θαλασσινή (Άνδρος), Θαλασσίστρα (Μήλος), Θαλασσοκρατούσα, Θαλασσομάχισσα, Θαλασσομαχούσα, Θαρεινή, Θεάλεχτη, Θεία, Θεία δύναμις, Θεματισιάνα (Κεφαλονιά), Θεογεννήτωρ, Θεογεννήτρια (Λασιθίου), Θεογνωσία, Θεοδίδαχτη, Θεοδόξαστη, Θεοδρόμος αστήρ, Θεοειδής, Θεόκλητη, Θεοκόσμητη, Θεοκυήτωρ, Θεόληπτος, Θεομακάριστη, Θεομάνα, Θεομητροπρεπεστέρα, Θεομήτωρ, Θεόνυμφος, Θεόπαιδα, Θεοσκέπαστη (Κύπρος και Άνδρος), Θεοστρεφής, Θεοτίμητη, Θεοτοκά (Αμοργός), Θεοτόκισσα (Τήλος), Θεοτόκος, Θεού αγίασμα, Θεού δοχείον, Θεουργία, Θεουργός, Θεοφάνα (Κέα), Θεόφρων, Θεόφραστος, Θεόφρων, Θεοχαρίτωτον, Θεραπεία, Θεραπειώτισσα (Κων/λη), Θερμιανή, Θεσπεσία, Θεαυγέστατη, Θημιανή (Κρήτη), Θησαυρός, Θολοσκέπαστη, Θόμβος σκοτίων, Θρηνούσα, Θρηνωδούσα (Νίσυρος), Θρυλιδιώτισσα (Λευκωσία), Θυμίαμα, Θυμιατήριον, Θύρα ελέους, Θύραν, Θρόνος, Θωμιανή.

Ι
Ίαμα, Ιαματική (Ιβήρων Κύπρος), Ίαση, Ιατήρ ανθρώπων, Ιατρός, Ιερομύστις, Ιερά, Ιερόβλαστος, Ιερομύτης, Ιεροσολομυτική