Οι προσωνυμίες της Θεοτόκου (Τα ονόματα της Θεοτόκου Παναγίας)

παναγία έγκυος

Το όνομα της Θεοτόκου Μαρίας, το Ιερότερο πρόσωπο της Ορθοδοξίας, συνοδεύεται από ένα μεγάλο αριθμο προσωνυμιών που της έχουν δοθεί. Ξεπερνούν τα 1747 τα επίθετα που έχουν αποδοθεί στην Θεοτόκο Μαρία. Ο κάθε ερευνητής όλο και νομίζει ότι ολοκληρωσε τον κατάλογο και όλο κάποιο νέο και άγνωστο ώς τώρα προκύπτει.
Στον Ελληνικό λαό η επω υμία Παναγία (προσωνυμία από τον 3ο αιώνα ως η αγιωτέρα από όλους τους αγίους), έχει καθιερωθεί ως η συνηθέστερη επίκληση της Θεοτόκου, η οποία συνδυάζεται πολλές φορές και με άλλες προσωνυμίες προς την Κεχαριτωμένη Βασίλισσα του Κόσμου.
Τόση είναι η αγάπη, η γόνιμη σκέψη και η εφευρετικότητα, όχι μόνο των καλλιετχνών και των λογίων, αλλά και του απλού πιστού λαού που γεννά συνεχώς και νεα επίθετα στην Παναγία, που μπορούν να χωριστούν σε οκτώ κατηγορίες.

1η κατηγορία

Από την παράσταση της Παναγίας στην εικόνα : Τέτοια επίθετα είναι:
Βρεφοκρατούσα,
Γλυκοφιλούσα,
Γαλακτοτροφούσα,
Πλατυτέρα των Ουρανών,
Οδηγήτρια,
Δεξιοκρατούσα ή Δεξιά,
Μεγαλομάτα.
Υπάρχουν και ονόματα που συνδυάζονται με μιαν ιερή ιστορία, όπως τα ονόματα που υπάρχουν στο Άγιο Όρος :
Άξιον Εστίν
Τριχερούσα,
Εσφαγμένη,
Πυροβοληθείσα,
Πορταΐτισσα
κ.ά.

2η Κατηγορία : Από τον τόπο της: Έτσι υπάρχουν
Παναγία η Αθηνιώτισσα,
Καστριώτισσα, Πυργιανή, Σπηλιανή, Μεγαλοσπηλαιώτισσα, Θαλασσινή, Καλαμού, Καμινιώτισσα, Ολυμπιώτισσα, Σουμελιώτισσα, Πλατανιώτισσα, Καταπολιανή, Τροοδίτισσα,
του Κάμπου κ.ά.

4η κατηγορία: Από το όνομα του κτήτορα του ναού ή της μονής της:
Παναγία η Παχειά, η Γλυκειά, η Περλιγκού, η Λυκοδήμου, η Κοροβιλιά.

5η κατηγορία : Από το μήνα που εορτάζεται η Παναγία :
Βρεχούσα,
Αυγουστιανή,
Δεκαπεντούσα,
Τριτιανή,
Μεσοσπορίτισσα

6η κατηγορία : Από τα θαύματα της Παναγίας:

Γοργοϋπήκοος, Ελεούσα, Ελεήστρα, Γιάτρισσα, Θεραπεία, Υγεία, Ψυχοσώστρα,

Παραμυθία, Παυσολύπη, Παρηγορήτρα, Φανερωμένη, Μυροβλύτισσα.

7η κατηγορία : Εγκωμιαστικά από την έξαρση της αγάπης των πιστών. Συνήθως χρησιμοποιείται επίθετο με πρώτο συνθετικό το χρυσό : Χρυσοκελλαριά, Χρυσοσπηλιώτισσα, Χρυσοπηγή, Χρυσογαλούσα, Χρυσοποδαρίτισσα, Χρυσοχέρα.
Υπάρχουν όμως και άλλα, όπως :
Αγγελόκτιστη, Αερινή, Αναφωνήτρα, Επίσκεψις, Παντάνασσα, Τρανή, Χιλιαρμενίτισσα.

8η κατηγορία : Αυτά που της έδωσαν οι υμνογράφοι της Εκκλησίας. Κυρίως προέρχονται από τον Ακάθιστο Ύμνο:
Αμόλυντος, Υψηλοτέρα, Καθέδρα, Κλίμαξ, Σκέπη, Παράκλησις, Επίσκεψις, Καταφυή, Κεχαριτωμένη, Χώρα του Αχωρήτου, Όρος αλατόμητον.

Αλφαβητικά : Α

Α
Άβυσσος ασπλαγχνίας, Αγάθωνα (Φθιώτιδα), Άγαμος, Αγάπη ή Αγαπητική (Κύπρος), Αγγελόκτιστος (Κίττιο, Κύπρος), Αγγέλων (Αθήνα, Κρήτη κ.α.), Αγία (Άνδρος), Αγία αγίων μεγαλύτερη, Αγία Ζώνη, Αγία Νάπα (Κύπρος), Αγία Σιών (Λέσβος), Αγία Σκέπη (Κων/λη), Αγία Υπακοή (Πάρος) Αγιάσσου ή Αγιασώτισσα (Αγιάσος, Λέσβος), Αγιογαλούσα ή Αγιαγαλούσαινα (Χίος), Αγιοδεκτινή (Χίος), Αγιοηλιώτισσα (Σάμος), Αγίου Όρους (Άγιον Όρος), Αγιοσορίτισσα (Κων/λη), Αγιοτέραν, Αγισηλιώτισσα, Αγκαθιώτισσα (Κύπρος), Αγκαραθιώτισσα ή Αγκαράθου (Ηράκλειο Κρήτης), Αγκιναριώτισσα (Χίος), Άγκυρα, Αγλάϊσμα μητέρων, Αγνείας ηώς, Αγνή, Αγορίτσα (Βόλος), Αγρελωπού ή Αγρελωπούσαινα (Χίος), Αγριδιώτισσα (Χίος), Αγριλιά (Σαντορίνη), Αγριλιώτισσα (Κεφαλονιά), Αγρινιώτισσα (Αγρίνιο), Αγρού (Κων/λη), Αγρυπνιώτισσα (Ξάνθη), Αδαμιαία, Αδιάβατος θάλασσα, Αδιόδωτος Πύλη, Αειμακάριστος, Αειμεσιτεύουσα, Αειπάρθενος, Αέναος Κρήνη, Αερινή, Αήτητος, Αθηναιώτισσα ή Αθηνιώτισσα (Παρθενώνας), Αιάνη, Αιγαίου, Αιγύπτια, Αιματούσα (Πάφος, Κύπρος), Αιμίαλου ή Αιμιαλών (Δημητσάνα), Αινετή, Αιρκώτισσα, Αιτία αγαθών, Αιτωλικού (Αιτωλικό), Ακαδημιώτισσα, Ακαθή (Ακάθιστος ύμνος, Σχοινούσα), Ακάθιστος, Ακάθιστος ύμνος, Ακατάβλητος, Ακαταίσχυντος, Ακαταμάχητος, Ακατανίκητος, Ακατάφλεκτη, Ακήραση, Ακήρατη φυτοφόρος, Ακήρατος, Ακλειδιού (Λέσβος), Ακοή, Ακοίμητος, Ακρωτήρι Καλής Ελπίδας, Ακρωτηριανή (Κρήτη), Ακτίς νοητού ηλίου, Αλανιώτισσα (Σμύρνη), Άλας αρετών, Αλατσατιανή (Μ. Ασία), Αλεξανδριανή, Αλεξίου Κομνηνού, Αληθινή (Σύμη), Αλεπινή, Αλεύρου (Μύκονος), Αληθινή, Αλινδά, Αλινιώτισσα (Κύπρος), Αλλοιώτισσα, Αλόχευτη λοχεία, Αλόχη, Αματιτσί (Κύπρος), Αμαλφιτών, Αμαρτωλών Εγγύηση, Αμαρτωλών Σωτηρία (Αγία Λαύρα Καλαβρύτων), Αμασγού (Κύπρος), Αμαστή, Αματίτση, Άμεμπτος, Αμετάθετος Ελπίς, Άλυπος (Βιθυνία), Αμίαντος, Αμιρού (Κύπρος), Άμμου (Σίφνος), Αμολιανή, Αμόλυντος (Σίφνος), Αμουρίου, Αμπελακίων (Αμπελάκια), Αμπέλι θεογεώργητο, Αμπελακιώτισσα (Ναύπακτος), Αμπελιών (Πάφος, Κύπρος), Αμπελοκήπισσα (Λιδωρίκι), Άμπελος, Αμνάς, Άμωμη, Άμωμος, Αναγέννησης, Αναιρέτις αράς, Ανακεφαλαίωση Χαρίτων, Ανάληψις, Αναμάρτητος, Αναπλιώτισσα (Ναύπλιο), Άνασσα, Αναφωνήτρια (Ζάκυνθος), Ανέμη (Σαμοθράκη), Ανηροτος χώρα, Άνθος το Αμάραντον (Καστελλόριζο), Άνθος αφθαρσίας, Άνθος Χριστόν βλαστήσασα, Ανίκητος, Ανοικτήριον Παραδείσου, Ανοικτοπορτούσα, Αντιβουνιώτισσα (Κέρκυρα), Αντινίτισσα, Αντιφωνήτρια ή Αντιφωνήτισσα (Άγιο Όρος), Άνω Ξενιά (Μαγνησία), Ανωμερίτισσα (Μακεδονία), Αξιομακάριστος, Άξον Εστί (Καρυές, Άγιον Όρος), Απειραθίτισσα (Νάξος), Απείρανδρος, Απειρόγαμος, Απειρόκακη, Απεκοής (Κάλυμνος), Απίστων αμφίβολον άκουσμα, Αποκουής (Σύμη), Απολολότων, Απόλου (Πάτμος), Απόλπαινα (Λευκάδα), Απόρθητο τείχος Βασιλείας, Απουτίγιε Απούϊ (Παλαιστίνη), Απρόσιτος, Αρακιώτισσα ή Αράκου (Κύπρος), Αράπισσα (Τρίγλια, Θράκη), Αρβανίτισσα (Χίος), Αρβανιτών (Σάμος), Αργινωντών (Κάλυμνος), Αργοκοιλιώτισσα (Νάξος), Αργυροκαστρίτισσα (Αργυρόκαστρο), Αρείας, Αρδενούσα (Αλβανία), Αρεοβίνδου (Κων/λη), Αρετής εικόνα, Αριστεροκρατούσα, Άρκας (Κύπρος), Αρκουδιώτισσα ή Αρκουδια ή Αρκούδα ή Αρκούδαινα (Ακρωτήρι Χανίων), Αρμάδας (Σπέτσες), Αρματίου (Κων/λη), Αρμενιώτισσα (Αρμένιο Λαρίσης), Αρμενοκρατούσα (Σέρρες), Άρνηση κάθε κακίας, Άρουρα βλαστάνουσα, Άρουρα ευφορίας οικτιρμών, Άρρητος Σοφία, Αρσανά, Άρσους, Αρτάκης (Αρτάκη), Άρτος Ζωής, Αρχαγγελιώτισσα (Ξάνθη), Αρχαία, Αρχηγός σωτηρίας, Αρχισπορίτισσα, Αρχιστράτηγος, Αρχόντισσα, Αρωμάτων, Ασένης, Ασίγαστο όνομα, Άσμα αγγέλων, Άσμα Ασμάτων, Άσμα τρισεράσμιο, Ασπασμός άνωθεν, Άσπιλος, Άσπορος Βλάστησις Ασπραγγέλου, Ασπροβουνιώτισσα (Κύπρος), Ασπροπαναγιά (Κύπρος), Ασπροποτάμου, Ασπροφορούσα (Κύπρος), Ασταθκιώτισσα (Κύπρος), Αστέρα, Άστρον άδυτον, Ασύγκριτη, Ασύγκριτος, Αταλειώτισσα (Χίος), Αυγασίδας (Κύπρος), Αυγή, Αυγουστιανή, Αυλακιά, Αυλήν, Αφέντρικα, Άφθορος, Άφλεκτος Βάτος, Αφροδίτισσα (Κύπρος), Αχαρνών (Αθήνα), Αχείμαστος όρμος, Αχειροποίητος (Θεσσαλονίκη και Κων/λη), Αχερά, Αχιβάδενα, Άχραντος, Αψηλοχερούσα, Αψιδιώτισσα ή Αψινθιώτισσα ή Αψινθακιώτισσα