Οι πληροφορίες που έχουμε για την Γαλιλαία (Ερώτ. 4) πόσο σημαντικές νομίζετε ότι θα μας είναι στα μαθήματα της φετινής χρονιάς, που θα ασχοληθούμε με τη ζωή και το έργο του Χριστού;

Οι πληροφορίες αυτές είναι πολύ σημαντικές καθώς μας πληροφορούν γιατί ο Χριστος προτιμούσε τη Γαλιλαία, ειδικά τον πρώτο καιρό, ως χω΄ρο δρα΄σης του. Οι λόγοι ήταν ότι βρικσόταν μακριά από τα Ιεροσόλυμα το κέντρο της θρησκευτικής ηγεσίας, οι άνθρωποι ήταν απλοί και καταδεκτικοι, αλλά κυρίως επιειδή ήταν το κέντρο που συνέδεεε διαφερτετιοκές χώρς και σημαντικούς πολιτισμούς. Έτσι, ο Χριστός έχει τη δυνατότητα να βρει ανεμπόδιστα πολλούς και πρόθυμους ακροατές των κηρυγμάτων του.

χάρτης στα χρόνια του Χριστού

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )