Μια εικόνα ιδιαίτερη που εικονίζει τη φυγή του Ιησού στην Αίγυπτο-Σχόλια-Β’ Γυμνασίου-2015

Απολαύστε τον διαδικτυακό πίνακα που έφτιαξαν τα παιδιά μας.

http://padlet.com/maria_themelis/Christmas-thoughts

Christmas-thoughts

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in: