Η παραβολή του σπλαγχνικού πατέρα

Ποιος από τους πίνακες σας αρέσει στο σχολικό βιβλίο και περιγράφει καλύτερα την ιστορία του σπλαγχνικού πατέρα (Άσωτου γιου); Δείτε στον διαδραστικό πίνακα που έφτιαξαν οι μαθητές μας και εμπλουτίστε τον κι εσείς αν θέλετε.

http://linoit.com/users/mariapanou/canvases/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%A3%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%20%CE%A0%CE%B1%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B1

σπλαγχνικός πατέρας3-λινο