Ένα σύννεφο λέξεων με θέμα τις παραβολές από τους/τις μαθητές/μαθήτριες του Β3

Στο πλαίσιο του μαθήματος “Παραβολές του Χριστού” της Β’ Γυμνασίου οι μαθητές/μαθήτριες του Β3 με τη βοήθεια του προγράμματος http://www.tagxedo.gr εκπόνησαν ένα σύννεφο λέξεων προκειμένου να βοηθηθούν στη δημιουργία κόμικς με ιστορίες των παραβολών του Χριστού δημιουργώντας ομάδες. Απολαύστε το!

σύννεφο λέξεων - παραβολές - β3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s