Το προπατορικό αμάρτημα σε …comix!

Δείτε το προπατορικό αμάρτημα σε … comix!!! Δυστυχώς είναι στα αγγλικά… ακόμα!

http://www.makebeliefscomix.com/Comix/?comix_id=17270484C859158

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in: