Νομική Αργυροπούλου, Α1, Το προπατορικό αμάρτημα σε … comix!

Δυστυχώς ακόμα στα ... αγγλικά!
http://www.makebeliefscomix.com/Comix/?comix_id=6766060C862465

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s