Νομική Αργυροπούλου, Α1 – Συνέπειες της αμαρτίας – Κάϊν και Άβελ σε … comix!

Δυστυχώς ακόμα στα … αγγλικά!

Kain_kai_Abel

http://www.makebeliefscomix.com/Comix/?comix_id=10202019C876367

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s