Νομική Αργυροπούλου, Α1 – Συνέπειες της αμαρτίας – Κάϊν και Άβελ σε … comix!

Δυστυχώς ακόμα στα … αγγλικά!

Kain_kai_Abel

http://www.makebeliefscomix.com/Comix/?comix_id=10202019C876367

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in: