Η κακοποίηση της γυναίκας στη διαφήμιση, ως συνέπεια του προπατορικού αμαρτήματος

Το οικογενειακό δίκαιο εκσυγχρονίστηκε και προσαρμόστηκε στη συνταγματική επιταγή της αρχής της ισότητας των φύλωwomaasman4ν. Παρά τον εκσυγχρονισμό του οικογενειακού δικαίου, πολλές διαφημίσεις είτε μειώνουν τις γυναblonde3ίκες, παρουσιάζοντάς τες ξανθές και ανόητες, είτε προβάλουν μια γυναίκα υπεράνθρωπο, σύντροφο δυναμική, μητέρα υπομονετική, ελκυστική, πάντα στην τρίχα αλλά και ναζιάρα. Η γυναίκα υπεράνθρωπος είναι ικανή να μεταλλάσσεται για τις ανάγκες κάθε στιγμής και συνδυάζει παραδοσιακά  χαρακτηριστικά με την εικόνα της επιθυμητής γυναίκας από τους άνδρες. Αυτή είναι συνέπεια του προπατορικού αμαρτήματος.

Σεβαστή Καρδούλια, Α2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /