Η Κακοποίηση της γυναίκας μέσα από τη διαφήμιση και την άνιση αντιμετώπισή της στη σύγχρονη κοινωνία

Ο όρος κακοποίηση περιγράφει όχι μόνο τη σωματική βία αλλά και την  ψυχολογική.

Κακοποίηση είναι η συστηματική προσπάθεια να ταπεινωθεί το άτομο.

Δημιουργείται,  δηλαδή,  ατμόσφαιρα μόνιμης απειλής στο χώρο που ζει,  ώστε να υποταχθεί στη θέληση του δράστη.

Η ψυχολογική βία αφορά κυρίως, ταπείνωση, διαστροφικές συμπεριφορές, απαγωγή παιδιών, παρενόχληση, διωγμό, κ.λπ.

Στη συντριπτική πλειονότητα η κακοποίηση αφορά γυναίκες.  Αυτό φαίνεται στην παρακάτω διαφήμιση :

 advertisewoman

 Η σωματική βία στο ζευγάρι δεν εμφανίζεται από τη μια μέρα στην άλλη.

Πολύ πριν από αυτήν υπάρχει μια κλιμάκωση επιθετικής συμπεριφοράς και εκφοβισμών.  Η χειρότερη μορφή βίας είναι η καλυμμένη βία.  Κι αν οι γυναίκες δε “φεύγουν” από μια τέτοια σχέση είναι γιατί έχουν παγιδευτεί σ’  ένα σχήμα ψυχολογικής καταδυνάστευσης.

Η κακοποίηση και η άνιση αντιμετώπιση της γυναίκας σε σχέση με τον άνδρα είναι μία  από τις πολύ σοβαρές  συνέπειες  του προπατορικού αμαρτήματος.

Ελένη Λαζαρή, Α2

Leave a Reply