Ενότητα 5, Η ιστορία του Αβραάμ από την Κατερίνα Μακαρούνα, Α2

Απαντήστε στην φόρμα και κάνετε επανάληψη στο κεφάλαιο! Ένα ερωτηματολόγιο – έγγραφο της google.doc.

H_Thusia_tou_Isaak_01

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHZ3UDY2M255bUZvTk9naFBaUVJtaUE6MQ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in: