Γιαχαλή Αναστασία (Α1) – Το προπατορικό αμάρτημα σε comix!


250px-Tree_of_Knowledge
http://www.makebeliefscomix.com/Comix/?comix_id=36883368C862992 
Δυστυχώς ακόμα στα αγγλικά...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )