Γιάννης Μούγκρος, Α2, Τα πρώτα στάδια της αμαρτίας σε … comix!

Πώς ξεκινά η αμαρτία;  δείτε τα πρώτα της στάδια στο κόμικς, δυστυχώς με λατινικό αλφάβητο… ακόμα!

http://www.makebeliefscomix.com/Comix/?comix_id=69565815C871922

sins

Leave a Reply