Αγγελική Εργά, Α1, Το προπατορικό αμάρτημα σε … comix!

250px-Tree_of_Knowledge

Δυστυχώς ακόμα στα … αγγλικά!

http://www.makebeliefscomix.com/Comix/?comix_id=14626659C865857

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in: