Η ορθόδοξη εικόνα μάς διδάσκει πώς να εορτάζουμε σωστά τα Χριστούγεννα!

Ένα παιχνίδι στον πίνακα του σχολείου στο Β1!

Εμείς το διασκεδάσαμε πολύ και σκεφτόμαστε σοβαρά να μελετάμε έτσι το μάθημά μας μαζί με τη δασκάλα μας.

Εσείς θα το δοκιμάσετε;

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in: