10. Ο Ιησούς βαπτίζεται στον Ιορδάνη: Ο καινούριος κόσμος εγκαινιάζεται

Ερωτηματολόγιο της μαθήτριας Θεμελίνας Καμπουράκη, Β1

vaftisixristou

Κυκλώστε το σωστό.

Η Βάπτιση του Χριστού ονομάζεται Θεοφάνεια διότι:

 α) Ο Ιησούς αποκαλύπτει σε όλο τον κόσμο ότι είναι ο Υιός του Θεού.

 β) Ο Θεός εμφανίζεται μπροστά στον άνθρωπο.

 γ) Εμφανίζεται η Αγία Τριάδα στον κόσμο.

 2. Απαντήστε με Σ (Σωστό) και Λ (Λάθος).

Ο Ιωάννης χαρακτήρισε τον Χριστό ως “ο Προφήτης του Θεού”.

 Ο Ιησούς βαφτίστηκε όταν ήταν 10 χρονών.

 Τη σχέση Χριστού-Πατέρα φανερώνει η εμφάνιση του Αγίου Πνεύματος.

 Κατά τη Βάφτιση του Ιησού εμφανίζεται η Τριαδική Θεότητα.

 3. Αντιστοίχιση:

α) Βάφτιση Χριστού 1) Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα

β) Βαπτιστής 2) Ιησούς Χριστός

γ) Ο Αμνός του Θεού 3) Ιωάννης ο Πρόδρομος

δ) Αγία Τριάδα 4) Κατάργηση Προπατορικού Αμαρτήματος

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s